Toekomst van het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs en het onderzoek zijn volop in beweging. Dat merkt u dagelijks. Wat wil de student van de toekomst? Past uw onderwijs daarbij? Wat zijn de behoeftes van de arbeidsmarkt en samenleving? Hoe kijkt u aan tegen de internationalisering van het hoger onderwijs? Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het onderwijs en onderzoek? Hoe moet de overheid hierop inspelen? Minister Van Engelshoven wil graag met u in gesprek.Strategische agenda
Elke vier jaar brengt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een visie uit over de toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek (Strategische agenda). In december 2019 zal minister Van Engelshoven haar visie bekendmaken. Deze visie is gebaseerd op talrijke onderzoeken, verkenningen en gesprekken met deskundigen. Gesprekken in de volle breedte van het onderwijsveld.

Verslag van de Conferentie

Opening
Op 25 maart jl. organiseerde het Ministerie van OCW de conferentie Toekomst van het Hoger Onderwijs en Onderzoek aan de Hogeschool Utrecht. Het doel van de conferentie is het verkrijgen van inzichten in actuele thema’s rond het hoger onderwijs en onderzoek. Dit dient als input voor de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. Deze strategische agenda verschijnt in december.

Ter voorbereiding op de conferentie is er een discussienotitie opgesteld door OCW (te vinden op deze website). Tijdens de conferentie komen de onderwerpen uit deze notitie terug in parallelsessies. Ook in de plenaire opening staan de aanwezigen stil bij belangrijke thema’s als leven lang ontwikkelen, vaardigheden die studenten zouden moeten ontwikkelen tijdens hun opleiding, studiesucces, het binair stelsel, de toegankelijkheid, doorstroom en de publieke taak van het onderwijs.

Gastspreker Dirk van Damme van de OECD geeft aan dat Nederland een sterk hogeronderwijsstelsel kent, en heeft ideeën over hoe dat stelsel nog beter kan. Hij schetst drie megatrends die het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt beïnvloeden: globalisering, digitalisering en ongelijkheid. Een gevolg van digitalisering, zo stelt Van Damme, is dat banen en taken veranderen. Dat vergoot de noodzaak voor leven lang ontwikkelen. Daarnaast constateert Van Damme dat het hoger onderwijs de ongelijkheid in de samenleving kan vergroten. Tegelijkertijd herverdeelt het onderwijssysteem ook kansen. Het binair stelsel, dus het onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, ziet hij als iets positiefs. Dit stelsel zou wat hem betreft, weliswaar iets minder rigide, behouden moeten blijven. Het Hoger onderwijs is volgens Van Damme het antwoord op maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen. Van Damme besluit zijn presentatie met de opmerking dat de kwaliteit van (brede) competenties cruciaal worden in de toekomst.

Hierna vertrekken de deelnemers naar de verschillende sessies. Hieronder geven we de inhoud van deze bijeenkomsten beeldend weer.

Tekeningen

Terugkoppeling en reflectie
De deelnemers volgen twee parallelsessies voordat ze terugkeren naar de plenaire zaal. Hier doen de deelnemers verslag van wat ze in de parallelsessies hebben besproken. In de zaal is een panel aanwezig, bestaande uit:

  • Kathelijne de Vrijer, student, assessor CvB Rijksuniversiteit Groningen
  • Marc van Mil, docent, onderwijsinnovator, voormalig docent van het jaar
  • Huib de Jong, Voorzitter CvB Hogeschool van Amsterdam
  • Hanneke Ackermann, FME

Het panel reageert op vragen van de minister, opmerkingen uit het publiek en agendeert onderwerpen die in hun ogen prioriteit behoeven. Het panel benadrukt onder meer het belang van experimenteerruimte in het hoger onderwijs en de noodzaak studenten te begeleiden en tijd te geven bij het maken van keuzes. Ook reflecteert het panel op het belang van flexibilisering en samenwerking met het werkveld om leven lang ontwikkelen een impuls te geven. Uit het panel komt ook een oproep om niet teveel nieuwe wet- en regelgeving te produceren en oog te houden voor wat er in het Nederlandse hoger onderwijs al goed gaat.

Minister Van Engelshoven licht toe dat er ontzettend veel gemotiveerde mensen hebben meegepraat vandaag. Zij ervaarde een gedeeld gevoel onder de deelnemers rondom de belangrijkste thema’s uit de discussienotitie. De minister onderschrijft de wens uit het panel, om niet teveel nieuwe wet- en regelgeving te maken. Ook nodigt ze uit om gezamenlijk kritisch te kijken naar regels die niet bijdragen aan het onderwijs. Minister Van Engelshoven sluit af met haar ambitie: de Strategische agenda wordt van ons allemaal!

Cookies

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Lees meer over ons privacy- en cookiebeleid.